Arbenigwyr Gwasanaeth Technegol

Technology Service Consultancy

STRWYTHUR

Cyfrifiaduron

Gliniaduron

Llechnoleg

Systemau Ffon

Rhwydwaith

Gwefannau

Meddalwedd

Argraffyddion

Diogelwch

CYSWLLT

Band Eang dan ofal

ADSL2+

FTTC

FTTP

WiFi

WiFi i westeion

3G/4G/5G

Pwynt i bwynt

Ffôn

GOFAL

Gofal cynhwysfawr

Gofal ar alw

Monitro Systemau

Seiber Ddiogelwch

Diogelu Data

Copi wrth gefn

Adfer ar ol trychineb

Cynllunio parhad busnes

Cynnal a chadw

Yn arbennigo yn y sectorau canlynol:

Siopau | Manwerthu | Ffermydd a Sefydliadau Amaethyddol | Swyddfeydd | Gwestai | Parciau Carafan | Gwersylloedd

Hunan Arlwyo | Caffis | Bwytai | Tafarndai | Gweithwyr Gweithio o Adref | Cynghorau Lleol | Chartrefi Preifat


Cytundeb gwasanaeth gofal hir dymor neu ar alw.

Gadewch i ni ofalu amdanoch chi.


0330 223 0 221