Siopau

  • STRWYTHYR
    Offer Technegol, Peiriannau Talu a Chyfrifiaduron.

  • CYSWLLT
    Band Eang, Ffon a WiFi i gwsmeriaid.

  • GOFAL
    Goruchwylio diogelwch, Corlanu Data a Chynal a Chadw

Gofalwn am nifer o fusensau sydd yn Siopau.
Ein prif amcan yw i ofalu am eich offer, data , a'ch cynllun parhad busnes gan ddiogelu eich bywoliaeth, cwsmeriaid ac enw da.
Gallwn gynnig gwasanaeth cyflawn neu rhannol, gyda'r pwyslais ar OFALU a CHYNNAL eich busnes.

Am wybodaeth a sgwrs am eich anghenion cysylltwch: 0330 223 0 221 , ebost i help@gwlan.co neu llenwch y ffurflen isod.